bentre.edu.vn

So Giao duc Dao tao Ben Tre

Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre


Last updated: 2017-04-25 10:42:33

Technology Information

Web server Microsoft-IIS/7.5
Javascript library prototype
IP Address 112.213.89.18
Whois bentre.edu.vn

General Information

Name bentre.edu.vn - Find out more
Length : 13 characters
Subdivision of the domain bentre.edu.vn is top level domain
Character Set UTF-8
Programming Language ASP.NET 4.0
Icon bentre.edu.vn
Sum of Loaded Time 6.353 Seconds
Loaded Speed Graph

Other Information

Total of Images

There are 35 images at bentre.edu.vn.

And Found 25 images to have alt attributes.

Frame 0
Flash 0
Total of character at bentre.edu.vn 82315 characters
Keywords

Sở Bến Tre |

These keywords have 10 characters and quantity is 1 keywords
Out link extechvietnam.com | thituyensinh.bentre.edu.vn | qlnt.e-school.edu.vn | www.viit.edu.vn |
HASH 7d0f944948e525ce11bc876fab5a1232,1fc4a03724c63290cbad42d38cb8073bd4618a21

H1 Heading   1

- Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

H2 Heading   1

- Nhận định về dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể

H3 Heading   16

- Văn bản mới

- Thông báo mới

- Tin chuyên đề

- Danh mục

- Các phòng chức năng

- Công đoàn giáo dục

- Hội Khuyến học tỉnh

- Hội Cựu giáo chức tỉnh

- Bến Tre OSC

- Vì sự tiến bộ phụ nữ

- Đăng nhập

- Trung tâm đào tạo ĐH Quốc gia TP HCM

- Thư viện ành

- Liên kết website

- Ai đang trực tuyến

- Lượt truy cập

H4 Heading   5

- Dự thảo Chương trình GDPT tổng thể: Những điểm mới phù hợp với yêu cầu đổi mới giáo dục

- Nhiều thí sinh kê khai sai mã trường, mã ngành, mã tổ hợp xét tuyển

- Hội nghị CLB các công ty sách và thiết bị trường học ĐBSCL lần thứ 28: Trao sách cho 29 thư viện

- Đôi nét về E-learning

- Cô giáo Bến Tre tạo nguồn HSG từ trường "đầu vào" thấp nhất nhì tỉnh